Kategorier

Kalender

November 2015
M T W T F S S
« Oct   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Month: November 2015

När ditt barn mår dåligt
När ditt barn mår dåligt

KBT för barn

Kognitiv beteendeterapi är en alltmer efterfrågad behandlingsform. Inte bara hos vuxna utan även hos barn och ungdomar. Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi, förkortat till KBT, är en slags psykoterapi som fokuserar på både tankar och beteenden. KBT hjälper till att förbättra ett barns humör, ångest eller beteende genom att undersöka förvirrande eller snedvridna tankemönster. KBT-terapeuter lär barn att tankar orsakar känslor och humör som kan leda till beteenden. Under KBT lär sig barnet att känna igen skadliga tankemönster. Terapeuten hjälper då barnet att ersätta dessa tankar med tankar som leder till lämpligare känslor och beteenden.

Exempelsituation

Det är vanligt att barn som lider av depression utvecklar ett automatiskt negativ gensvar till olika vardagssituationer. Barnet kanske ringer upp en kompis och kompisen kanske svarar med ”Jag kan inte leka just nu”. Barn med anpassningsbara tankemönster tänker för sig själv ”Kompisen kan inte leka just nu. Han måste vara upptagen. Jag kanske borde ringa en annan kompis och försöka igen imorgon”. Barnet med negativa tankemönster och med en tendens mot depression kanske tänker för sig själv ”Kompisen kan inte leka just nu. Han tycker inte om mig längre. Ingen tycker om mig. Jag har inga vänner”. Samma vardagssituation, mycket olika gensvar. Ett mål med KBT är att hjälpa barnet att förstå att dess negativa tolkning av en situation kommer från antagande som antagligen inte är sanna och därav även generaliserar hela den här situationen till hela sitt liv. Terapeuten försöker hjälpa barnet att känna igen när han/hon gör detta och leda hans/hennes tankar till en mer anpassningsbar inställning.

I skolan

Många barn i skolan är i behov av kognitiv beteendeterapi. Det går att känna igen dessa barn på att det är dessa barn som oftast stannar hemma och inte förmår sig att gå till skolan. Skäl till att inte gå till skolan kan vara rädslan att få en fråga av läraren, ångesten över att behöva läsa högt inför klassen eller att vägen till skolan känns hotfull. Antalet barn som inte kommer till skolan utan stannar hemma har ökat och drabbar allt yngre barn. Kognitiv beteendeterapi är en bra metod för att hjälpa dessa barn tillbaka till skolan.

I äldre åldrar, gymnasienivå, handlar det ofta om social fobi av något slag. Det känns bättre att stanna hemma än att gå till skolan och ta tag i alla ansvar. I gymnasieskolor är det vanligt med depressiva symtom och kan leda till skolfrånvaro. Att få tillbaka eleven till skolan har alltid fungerat på något sätt och just kognitiv beteendeterapi har visat sig vara effektivt.

Andra psykiatriska diagnoser som kan behandlas med KBT är:

 • Separationsångest och paniksyndrom
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Specifika fobier
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom
 • Depression
 • Beteendestörningar och trotssyndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Tics och Tourettes syndrom
 • Autism
 • Självskadande beteende

För att få djupare information om hur KBT kan tillämpas för dessa psykiatriska diagnoser finns boken KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin av Lars-Göran Öst att läsa.

Ta kontakt med en terapeut

Om du misstänker att ditt barn är i behov av kognitiv beteendeterapi så borde du ta kontakt med en terapeut som kan genomföra denna behandling.  Speciellt viktigt här är att terapeuten har en adekvat utbildningen, och i det här fallet iallafall steg 1 utbildning KBT med inriktning på barn och ungdom. Terapeuten gör en beteendeanalys som utreder samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner. Därefter kartlägger terapeuten individuellt och systematiskt hur situationsfaktorer, beteendemönster och följderna av barnets beteende påverkar varandra. Efter denna analys börjar man planerar behandlingen med hänsyn till barnet, familjen och omgivningen. De bästa resultaten nås när behandlingen inriktas på både barnet och familjen.

Du kan lättast hitta en terapeut nära dig genom att söka på sidan kbt.nu eller vända dig till BUP.